ยินดีต้อนรับเว็บไซต์

มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจงานก่อสร้างเป็น อย่างดี จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับและไว้ใจในหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและหน่วยงานเอกชน

Contact Us

บริการของเรา

  • งานอาคาร
  • งานระบบสาธารณูปโภค
  • งานด้านที่ปรึกษา
  • งานซ่อมแซม
  • งานรับจ้างเช่าเครื่องจักรหนัก

งานอาคาร

งานโรงงาน งานห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ บ้านพักอาศัย

ผลงานล่าสุดของเรา

แม่สอดชิษณุพงษ์ วัสดุก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หินก่อสร้าง ทราย หินผุ หินคลุก

084-2266619, 081-1222965

or Contact Us

พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์